Návody a články

NÁVOD: Jak a podle čeho nahlížet do katastru nemovitost

V České republice je náhled do katastru nemovitostí zdarma a dostupný každému narozdíl třeba od Německa. Je však třeba si ujasnit, zda-li hledáme parcelu, byt nebo dům a jaké informace máme k dispozici.

NÁVOD: Jak na výpis z katastru nemovitostí dle jména nebo IČO

Výpisy z katastru na základě jména fyzické nebo právnické osoby (tedy dle IČO) nejsou veřejně zpřístupněny a je třeba si zřídit speciální učet tzv "Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí České republiky".

Seznam nejlepších videnávodů ke hledání v katastru nemovitostí na Youtube

Někdy jedno video vysvětlí více než tisíc slov. Vybrali jsem proto pro vás seznam nelepších návodů dostupných na Youtube.

Zprávy týkající se katastru

29.05.2020 - Sleva nebude zadarmo. Konec daně z nabytí nemovitosti očima expertů - PENIZE.CZ

29.10.2019 - Poplatek za vklad do katastru nemovitostí se zdraží od 1. ledna o 100 % - FINANCE.CZ

1.10.2019 - Dvě třetiny pozemků se musí přeměřit! Jsou jinak než v katastru - NOVA TV

5. 8. 2019 - Fakta k digitalizaci katastrálních map: Komu hrozí nová daň a na co si musí dát majitelé pozemků pozor? - SEZNAM ZPRAVY

19. 11. 2018 - Téměř 197 tisíc nemovitostí má neznámého vlastníka. Pokud do pěti let nebudou mít konkrétního majitele, propadnou státu - IHNED.CZ

18.06.2009 - Musí katastr nemovitostí poskytovat informace? - FRANKBOLD.cz

O katastru obecně

Katastr nemovitostí je databazí informací o nemovistech v České republice. Jmenovitě informace o poloze, právech, popis a podobně. Nahlížení není zpoplatněno a je přístupné komukoliv. Zápis do katastru se řídí dle nového občanského zákoníku. Poplatek za vklad do katastru se také od 1.1.2020 zvýšil a to konrétně na na 2 000 Kč. Oficiální stránky katastru nemovitostí se nachazí na adrese https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Na rozdíl od Německa jsou údaje v katastru otevřené a není třeba mít oduvodnění pro nahlížení - například sousedé mohou nahlížet do katastru ve věci přilehlých staveb.

Provozovatel

Jack of All Trades s.r.o.
Adresa: Dienzenhoferovy sady 1102/1, Prague 5, 150 00, Czechia
Registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court of Prague, Section C, Insert 300312
ID: 04104595, EU VAT ID:

NÁVOD: Jak a podle čeho nahlížet do katastru nemovitost

V České republice je náhled do katastru nemovitostí zdarma a dostupný každému narozdíl třeba od Německa. Pokud hledáme v katastru nemovitostí, je třeba si ujasnit, zda-li hledáme parcelu, byt nebo dům a jaké informace máme k dispozici.

Příklad: Mapa Pražského hrady (zdroj: cuzk.cz)

Znám polohu: nahlížení dle mapy

Pokud znáte pouze polohu nemovitosti, je uživatelsky nejjednodušší náhled do katastru je dle mapy. Katastrální úřad má vlastní webovou aplikace, ve které je možné přímo získat informace o parcele, domu apod. Protože však mapa od přímo od katastrálního úřadu není uživatelsky přívětivá vzniklo několik projektů, kterou tuto funkci zvládají lépe. Jmenovitě jde o iKatastr.cz nebo Katastr2.cz

Znám číslo parcely: nahlížení dle parcely

Informačně nejnáročnější způsob nahlížení do katastru je dle parcely. V takovém případě musíte znát obec, katastrální území a parcelu. Pokud tyto informace neznáte je vhodné hledat katastrálních mapách, kde se k těmto informacím dostane přímo.

Znám obec a číslo popisné: nahlížení dle stavby

Pokud známe obec a číslo popisné stavby, je hledání dle stavby nejrychlejší. Není třeba používat mapu apod. Stránka pro vyhledávání dle stavby je dostupná zde.

Znám číslo jednotky: nahlížení dle jednotky

Videonávod hledání jednotek dle stavby(zdroj: Youtube)

Nahlížení dle jednotky se liší v nahlížení dle stavby v jedné položce a to je číslo jednotky. Jde tedy o bytové domy, které nemají jednoho vlastního a vlastníku několik.

Znám číslo řízení nebo datum a úřad: nahlížení dle řízení

Nejen nemovitosti, ale také jednotlivá řízení jsou veřejně dostupná na stránkách katastrálního úřadu. Pro náhled dle řízení je třeba znát kód, který vypadá takto "V-6047/2020". Pokud kód znáním není, je možné také hledat dle data podání a úřadu, který podání přijal.

Znám osobu: nahlížení dle jména - vlastníka

S ohledem na ochranu osobních údajů není v možné v neplacené verzi nahlížet do katastru dle jména, (vlastníka). Neznamená to, že tato možnost není možná vůbec. Je dostupná v placené verzi katastru, takzvaném "dálkovém přístupu". V tomto režimu jsou informace zpoplatněny dle délky, přibližně 50 CZK za A4. Ukázkový vzor výpisu dle jména najdete zde a návod, kde krok po kroku popisujeme jak tento výpis získat pak zde.

Provozovatel

Jack of All Trades s.r.o.
Adresa: Dienzenhoferovy sady 1102/1, Prague 5, 150 00, Czechia
Registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court of Prague, Section C, Insert 300312
ID: 04104595, EU VAT ID:


NÁVOD: Jak na výpis z katastru nemovitostí dle jména nebo IČO

Výpisy z katastru na základě jména fyzické nebo právnické osoby (tedy dle IČO) nejsou veřejně zpřístupněny a je třeba si zřídit bezúplatně speciální účet tzv "Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí České republiky". Jde o administrativně náročnější proces, neboť pro zřízení tohoto účtu je třeba ověřit vaši identitu, dle zvoleného postupu trvá zřízení od 1-4 pracovních dní.

Výpisy z katastru dle jména také nejsou poskytovány bezplatně, ceny se liší dle délky výpisu, zpravidla jde o 50 CZK za jednu 4A. Detailnější informace o ceně naleznete přímo na stránkách katastru. Ukázkový vzor výpisu dle jména najdete zde

Příklad: Ceník dálkového přístupu (zdroj: cuzk.cz)

Získání výpisu dle jména má tyto 3. kroky:

1) Vytvoření žádosti

Pro zřízení účtu pro dálkový přístup je nutné podat tzv. "Žádost o zřízení účtu Dálkového přístupu do KN". Jedná se o PDF dokument, který slouží k identifikaci osoby. Existuje několik typů žádosti. Pro jednoduchost se budeme zabývat pouze pro "Běžný (platící) účet", která pokrývá většinu případů. Veškeré žádosti jsou dostupné na webu úřadu, pro jednoduchost uvádíme přímý odkaz pro "Běžný (platící) účet".

stáhnout žádost

Žádost má několik málo položek včetně bankovního spojení, ze kterého budete platit poplatky. V momentě, kdy ji máte vyplněnou je třeba ověřit, že ji podáváte právě vy.

Náhled žádosti k běžnému účtu

2) Ověření identity a doručení

Katastrální úřad potřebuje vědět, že jste to opravdu vy, kdo žádost podává. Dle zvolené metody doručení se však můžete vyhnout fyzickému kontaktu s úřadem, avšak jen za předpokladu, že máte datovou schránku nebo certifikát pro elektornický podpis.

Doručení osobně nebo poštou
V případě, že budete doručovat úřadu žádost osobně nebo poštou, je třeba žádost vytisknou a nechat úředně ověřit (např. na poště přes přes CZECHPOINT). Adresa pro osobní i poštovní doručení je dle stránky úřadu:

Český úřad zeměměřický a katastrální
Odbor správy dat, Oddělení služeb uživatelům
Pod sídlištěm 1800/9
18211 Praha 8

Doručení přes datovou schránku
Pokud máte zřízenou datovou schránku, je ověření a doručení jednodušší. Adresa datové schránky je dle úřadu: uuaaatg Je nutné doručit dokument vyplněný elektronicky přímo v PDF a nikoliv vytisknutý a naskenovaný.

Doručení e-mailem
V případě, že máte zřízený elektronický certifikát opatřený identifikátor MPSV pro podpis dokumentů, tak je možné doručit žádosti na e-mailovou adresu úřadu. Opět platí, že je nutné je nutné doručit dokument vyplněný elektronicky přímo v PDF a nikoliv vytisknutý a naskenovaný. Adresa datové schránky je a další informace k doručení e-mailem naleznete na stránkách úřadu.

3) Přítupové údaje a náhled dle jména

Po přijetí a potvrzení žádosti dostane přihlašovací jméno a heslo do zákaznického účtu
. Odtud již můžete nahlížet i dle jména. Jak jsme zmiňovali na začátku, tyto náhledy jsou zpoplatnění a na konci zúčtovacího období vám bude zaslána faktura.

Provozovatel

Jack of All Trades s.r.o.
Adresa: Dienzenhoferovy sady 1102/1, Prague 5, 150 00, Czechia
Registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court of Prague, Section C, Insert 300312
ID: 04104595, EU VAT ID:

Seznam nejlepších videnávodů ke hledání v katastru nemovitostí na Youtube

Někdy jedno video vysvětlí více než tisíc slov. Vybrali jsem proto pro vás seznam nejlepších návodů dostupných na Youtube.

VIDEO Č. 1: K čemu slouží katastr nemovitostí | Realitní Poradna (1.díl) | Karel Krupa realitní makléř RE/MAX

Prvním doporučeným videem je od Karla Krupu z kaceláře REMAX. Ukazuje zákládní hledání v katastru. Obohacené o zkušenosti přímo z trhu.

VIDEO Č. 2: Co vše lze vyčíst z katastru nemovitostí?

Delší ovšem detailní návod od pana Jaroslava Mrázká, který na příkladu Pražského hradu popisu jednotlivé části náhledy v katastru nemovitosti vč. mapy, omezení, omezení vlastnických práv apod.

VIDEO Č. 3: Vyhledání čísla bytových jednotek

Video od Viktor Jankovský pokrývá problematiku hledání jednotlivých bytových jednotek v dané stavbě a zjištění jednotlivých podílů.

VIDEO Č. 4: Podvody s katastrem nemovitostí

Reportáž televize Barandov o tom, jak je možné díky náhledům v katastru nemovitostí zabránit krádeži nemovitosti.

Provozovatel

Jack of All Trades s.r.o.
Adresa: Dienzenhoferovy sady 1102/1, Prague 5, 150 00, Czechia
Registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court of Prague, Section C, Insert 300312
ID: 04104595, EU VAT ID:

Kontaktní údaje

Provozovatel webu KatastrNemovitosti.cz

Jack of All Trades s.r.o.
Dienzenhoferovy sady 1102/1
150 00
Prague 5
Czechia

E-mailová adresa: j*ck@jack.cz
IČO: 04104595
DIČ: CZ04104595
Jednatel: Jan Kolář

Společnost je registrován a vedená Městského soudu v Praze pod spisovou značkou
C 242155