Návody a články

NÁVOD: Jak a dle čeho nahlížet do katastru nemovitost

V České republice je náhled do katastru nemovitostí zdarma a dostupný každému narozdíl třeba od Německa. Pokud hledáme v katastru nemovitostí, je třeba si ujasnit, zda-li hledáme parcelu, byt nebo dům a jaké informace máme k dispozici.

NÁVOD: Jak na výpis z katastru nemovitostí dle jména nebo IČO

Výpisy z katastru na základě jména fyzické nebo právnické osoby (tedy dle IČO) nejsou veřejně zpřístupněny a je třeba si zřídit speciální učet tzv "Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí České republiky".

Seznam nejlepších videnávodů ovládání katastru nemovitostí na Youtube

Výpisy z katastru na základě jména fyzické nebo právnické osoby (tedy dle IČO) nejsou veřejně zpřístupněny a je třeba si zřídit speciální učet tzv "Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí České republiky".

Zprávy týkající se katastru

29.10.2019 - Poplatek za vklad do katastru nemovitostí se zdraží od 1. ledna o 100 % - FINANCE.CZ

1.10.2019 - Dvě třetiny pozemků se musí přeměřit! Jsou jinak než v katastru - NOVA TV

5. 8. 2019 - Fakta k digitalizaci katastrálních map: Komu hrozí nová daň a na co si musí dát majitelé pozemků pozor? - SEZNAM ZPRAVY

19. 11. 2018 - Téměř 197 tisíc nemovitostí má neznámého vlastníka. Pokud do pěti let nebudou mít konkrétního majitele, propadnou státu - IHNED.CZ

O katastru obecně

Katastr nemovitostí je databazí informací o nemovistech v České republice. Jmenovitě informace o poloze, právech, popis a podobně. Nahlížení není zpoplatněno a je přístupné komukoliv. Zápis do katastru se řídí dle nového občanského zákoníku. Poplatek za vklad do katastru se také od 1.1.2020 zvýšil a to konrétně na na 2 000 Kč. Oficiální stránky katastru nemovitostí se nachazí na adrese https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Na rozdíl od Německa jsou údaje v katastru otevřené a není třeba mít oduvodnění pro nahlížení - například sousedé mohou nahlížet do katastru ve věci přilehlých staveb.

Provozovatel

Jack of All Trades s.r.o.
Adresa: Dienzenhoferovy sady 1102/1, Prague 5, 150 00, Czechia
Registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court of Prague, Section C, Insert 300312
ID: 04104595, EU VAT ID:


NÁVOD: Jak a dle čeho nahlížet do katastru nemovitost

V České republice je náhled do katastru nemovitostí zdarma a dostupný každému narozdíl třeba od Německa. Pokud hledáme v katastru nemovitostí, je třeba si ujasnit, zda-li hledáme parcelu, byt nebo dům a jaké informace máme k dispozici.

Příklad: Mapa Pražského hrady (zdroj: cuzk.cz)

Znám polohu: nahlížení dle mapy

Pokud znáte pouze polohu nemovitosti, je uživatelsky nejjednodušší náhled do katastru je dle mapy. Katastrální úřad má vlastní webovou aplikace, ve které je možné přímo získat informace o parcele, domu apod. Protože však mapa od přímo od katastrálního úřadu není uživatelsky přívětivá vzniklo několik projektů, kterou tuto funkci zvládají lépe. Jmenovitě jde o iKatastr.cz nebo Katastr2.cz

Znám číslo parcely: nahlížení dle parcely

Informačně nejnáročnější způsob nahlížení do katastru je dle parcely. V takovém případě musíte znát obec, katastrální území a parcelu. Pokud tyto informace neznáte je vhodné hledat katastrálních mapách, kde se k těmto informacím dostane přímo.

Znám obec a číslo popisné: nahlížení dle stavby

Pokud známe obec a číslo popisné stavby, je hledání dle stavby nejrychlejší. Není třeba používat mapu apod. Stránka pro vyhledávání dle stavby je dostupná zde.

Znám číslo jednotky: nahlížení dle jednotky

Videonávod hledání jednotek dle stavby(zdroj: Youtube)

Nahlížení dle jednotky se liší v nahlížení dle stavby v jediné položce a to je číslo jednotky. Jde tedy o bytové domy, které nemají jednoho vlastního a vlastníku několik.

Znám číslo řízení nebo datum a úřad: nahlížení dle řízení

Nejen nemovitosti, ale také jednotlivá řízení jsou veřejně dostupná na stránkách katastrálního úřadu. Pro náhled dle řízení je třeba znát kód, který vypadá takto "V-6047/2020". Pokud kód znáním není, je možné také hledat dle data podání a úřadu, který podání přijal.

Znám osobu: nahlížení dle jména - vlastníka

S ohledem na ochranu osobních údajů není v možné v neplacené verzi nahlížet do katastru dle jména, (vlastníka). Neznamená to, že tato možnost není možná vůbec. Je dostupná v placené verzi katastru, takzvaném "dálkovém přístupu". V tomto režimu jsou informace zpoplatněny dle délky, přibližně 50 CZK za A4. Ukázkový vzor výpisu dle jména najdete zde a návod, kde krok po kroku popisujeme jak tento výpis získat pak zde.

Provozovatel

Jack of All Trades s.r.o.
Adresa: Dienzenhoferovy sady 1102/1, Prague 5, 150 00, Czechia
Registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court of Prague, Section C, Insert 300312
ID: 04104595, EU VAT ID:


NÁVOD: Jak a dle čeho nahlížet do katastru nemovitostí

Výpisy z katastru na základě jména fyzické nebo právnické osoby (tedy dle IČO) nejsou veřejně zpřístupněny a je třeba si zřídit bezplatně speciální učet tzv "Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí České republiky". Jde o administrativně náročnější proces, neboť pro zřízení tohoto účtu je třeba ověřit vaši identitu, dle zvoleného postupu trvá zřízení od 1-4 pracovních dní.

Výpisy z katastru také nejsou poskytovány bezplatně, ceny se liší dle délky výpisu, zpravidla jde o 50 CZK za jednu 4A. Detailnější informace o ceně naleznete přímo na stránkách katastru.

Příklad: Ceník dalkového přístupu (zdroj: cuzk.cz)

Získaní vypisu dle jména má tyto 4. kroky:

1) Vytvoření žádosti

Pro zřízení účtu pro dálkový přístup je nutné podat tzv. "Žádost o zřízení účtu Dálkového přístupu do KN". Jedná se o PDF dokument, ktery slouží k identifikaci osoby. Existuje několik typů žádosti. Pro jednoduchost se budeme zabývat pouze pro "Běžný (platící) účet", která pokrývá většinu případů. Veškeré žádosti jsou dostupné na webu úřadu, pro jednoduchost uvádíme přímý odkaz pro "Běžný (platící) účet".

stáhnout žádost

Žádost má několik málo položek včetně bankovního spojení, ze kterého budete platit poplatky. V momentě, kdy ji máte vyplněnou je třeba ověřit, že ji podáváte právě vy.

Náhled žádosti k běžnému účtu

2) Ověření identiti a doručení

Katastrální úřad potřebuje vědět, že jste to opravdu vy, kdo žádost podává. Dle zvolené metody doručení se však můžete vyhnout návštěvě pošty (ověření podpisu přes CZECHPOINT)

Doručení osobně nebo poštou
V případě, že budete doručovat úřadu žádost osobně nebo poštou, je třeba žádost vytisknou a nechat úředně ověřit. Adresu pro doručení je dle stránky úřadu:

Český úřad zeměměřický a katastrální
Odbor správy dat, Oddělení služeb uživatelům
Pod sídlištěm 1800/9
18211 Praha 8

Doručení před datovou schánku
V případě, že


Je tedy nezbytný úředně ověřený podpis na
Pro zřízení účtu pro dálkový přístup je nutné podat tzv. "Žádost o zřízení účtu Dálkového přístupu do KN". Jedná se o PDF dokument, ktery slouží k inditifikaci osoby. Existuje několik typů žádosti. Pro jednoduchost se budeme zabývat pouze pro "Běžný (platící) účet", která pokrývá většinu případů. Veškeré žádosti jsou dostupné na webu úřadu, pro jednoduchost uvádíme přímý odkaz pro "Běžný (platící) účet".

Provozovatel
Jack of All Trades s.r.o.
Dienzenhoferovy sady 1102/1
150 00
Prague 5
Czechia

j*ck@jack.cz
ID: 04104595
EU VAT ID: CZ04104595
Managing Director: Jan Antonin Kolar


Registered in the Commercial Register
maintained by Municipal Court of Prague
Section C, Insert 300312